Sponsoring

Alle aspecten van sport

Het Tilburgs Sportgala is meer dan 30 jaar het meest gevarieerde gratis sportevenement in Tilburg. Alle aspecten van de sport worden belicht. Met aandacht voor:

Toch gaat de functie van sport veel verder dan scoren alleen. Het gaat ook om de (sociale) verbinding, verbroedering, communicatie, discipline en ontspanning. Het raakt allerlei vlakken waar de samenleving mee te maken heeft: van onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid tot ruimtelijke ordening, cultuur en criminaliteitsbestrijding. Sport dient de mens, de stad en de maatschappij, ongeacht welke sport je beoefent of welke afkomst je hebt.

Het gala wordt belangeloos georganiseerd. Maar zonder sponsoren zijn we nergens. Het Tilburgs Sportgala is niet mogelijk zonder donaties. Zie jij als organisatie ook de brede functie van sport, word dan sponsor! Er zijn verschillende mogelijkheden, je krijgt er veel voor terug.

 

Top