Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Tilburgs Sportgala hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De kern van ons privacybeleid

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u die aan ons verstrekt. Wat deze doelen zijn, en welke persoonsgegevens we daarvoor vastleggen, wordt beschreven in dit privacy statement;
  • Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor die doelen
  • Wij vragen u uitdrukkelijk om toestemming als we deze nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken;
  • Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de doelen waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt;
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.
  • Wij gebruiken (verwerken en verstrekken) uw gegevens alleen dan voor publiciteitsdoeleinden, nadat u daarvoor expliciet en vooraf toestemming hebt gegeven.

In dit privacy statement vindt u informatie over persoonsgegevens die wij vastleggen van/voor:

Wij zijn als Stichting Tilburgs Sportgala verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen na het lezen van dit privacy statement, of in algemene zin over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons, neemt u hierover dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Stichting Tilburgs Sportgala
Louis Regoutstraat 7
5042 RE Tilburg
info@tilburgssportgala.nl

Top